ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΑΔΝΗ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Το Δίκτυο Αριάδνη σε blog

 

Στην προηγούμενη ιστοσελίδα του "Αριάδνη Τι;" αναφέραμε ότι το "Αριάδνη" ξεδίπλωσε τον μίτο της δικτύωσης στην Ελλάδα την περίοδο 1984 - 1995, κατά κάποιο τρόπο επαληθεύοντας τον ομώνυμο μύθο, όπου ο λαβύρινθος ήταν το άγνωστο σε μας τοπίο των δικτύων τόσο σαν θεωρία όσο και σαν εφαρμογή. Ελπίζουμε να βρεθεί η ενέργεια για να παρουσιαστούν τα στοιχεία αυτού του μεγάλης κλίμακας έργου με αρχική ονομασία "Πρόγραμμα Αριάδνη" που παρόλες τις αλλαγές που συντελέστηκαν βρέθηκε τρόπος να μην σπάσει ο μίτος του προγράμματος "Εθνικό Δίκτυο Ερευνας" και να τροφοδοτήσει το επόμενο έργο (1995) με την ονομασία GRNET με απόφαση του ΥΠΑΝ/ΓΓΕΤ.

 


Ο τρόπος παρουσίασης "μια εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις" θα καλύψει προσωρινά το κενό αυτό για να μπορέσουμε να δώσουμε άμεσα τα βασικά στοιχεία χωρίς να εμπλακούμε σε λεπτομερή καταγραφή, η οποία χρειάζεται πολλούς πόρους που δεν είναι διαθέσιμοι προς το παρόν τουλάχιστον. Ελπίζοντας ότι δεν χάσαμε την ευκαιρία θα επιχειρήσουμε μια ελάχιστη διόρθωση. Ανάλογα με το ενδιαφέρον της κοινότητας σε ερωτήσεις και απόψεις, ελπίζοντας ότι θα υπάρξει κάποια σχετική διάδραση μαζί μας, θα προσαρμόσουμε και την τελική λογική της περιγραφής αυτής. Γράψτε μας στο postmaster@isosun.ariadne-t.gr , ένα από τα πιό παλιά και
γνωστά σημεία του ελληνικού δικτύου τα πρώτα χρόνια του '90.


Μια σύντομη επισκόπιση περιγράφει τα βήματα που ακολούθησησαν το "Αριάδνη" , μέχρι την φάση της σημερινής δραστηριότητας "Internet Systematics Lab" . Εφαρμόζουμε την "συστηματική της εμπειρίας μας" στο ξεκίνημα ενός νέου κύκλου αναζήτησης γνώσεων και δεξιοτήτων - (αν)Ασφάλεια Τι;" .

Bασιζόμενοι στο ελεύθερο λογισμικό για την ασφαλή λειτουργία του διαδικτύου επιχειρούμε ένα νέο ξεδίπλωμα συμμετέχοντας στην διεθνή δραστηριότητα "Honeynet Project" , συστηματικοποιούμε και αναδεικνύουμε μια νέα φιλοσοφία "μάθε με την κοινότητα" αναπτύσσοντας παράλληλα μια σχετική πλατφόρμα cms-groupware για επικοινωνία των γνώσεων και δεξιοτήτων που συλλογικά αποκτάμε και επιχειρούμε να μοιραστούμε με την κοινότητα. Η αρχή γίνεται με τις τεχνικές αναφορές του εργαστηρίου καθώς και με την νέα μας πρόταση συνεργασιάς "islab hacks" (1/2/2005).

 

Powered by Internet Systematics Lab/Design by Vivian Nessi