Η ομάδα Greek Honeynet Project συγγράφει τα κεφάλαια 5 και 19 του βιβλίου Know Your Enemy μετά από πρόσκληση για συμμετοχή σε διεθνή ομάδα επιφανών συγγραφέων και κριτών. Τιμητική ανάθεση της δημόσιας ανακοίνωσης του βιβλίου στο portal www.securityfocus.com .

(Αν)Ασφάλεια Τι ;
Γ.Κοροβέσης (Phd)
http://www.islab.demokritos.gr

Μετά την εμπειρία του "Αριάδνη Τι ;" το 1999 ακολουθήσαμε το νήμα της εξέλιξης των συστημάτων του Intemet επικεντρώνοντας στο πρόβλημα της Ασφάλειας. Το σχέδιο να φτιάξουμε ένα εργαστήριο μάθησης με την μέθοδο των "πτυχιακών και πρακτικών" ήταν γνώριμο από την αρχή του εργαστηρίου δικτύων " ARIADNE (86)/ EPMHS (92)". Αυτή την φορά όμως ο στόχος ήταν πιο προωθημένος με ζητούμενο την δημιουργία μιας κοινότητας γνώσης. Αρχίζουμε με μια βάση γνώσεων και αντίστοιχη υποδομή. Η μεταφορά γνώσεων στην Ελληνική γλώσσα αποκτά εκτεταμένο περιεχόμενο :

1. Το Ιρν6, το ΑΤΜ και η διάσταση της ασφάλειας (Καλλίνικος, Κουτσούρης)

2. Η Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (επισκόπηση βασικών εννοιών (Μάγκος, Νιξαρλίδης)

3. Κατασκευή Εργαστηρίου Ασφάλειας (Καραφασούλης)

4. Βασικές 'Εννοιες Επιθέσεων (Βιδάκης,Παπαπάνος)

5. Εντοπισμός επιθέσεων τύπου IP-spoofing (Παπαπάνος)

6. Η αντιμετώπιση επιθέσεων τύπου Buffer Overflow (Πρίτσος)

7. Η Ανάλυση δεδομένων από επιθέσεις στο ΗΟΝΕΥΝΕΤ (Αλεξανδράτος)

Βάζουμε το στόχο να μετατρέψουμε την κάθε εμπειρία μάθησης -"shared learning path" στο εργαστήριο σαν υπηρεσία επικοινωνίας γνώσης μεταξύ μιας συνεργαζόμενης ομάδας. Προσπαθούμε να "καταγράφουμε" τις γνώσεις που αποκτούμε είτε για τα εργαλεία ασφάλειας και για την εφαρμογή τους είτε για το είδος της κίνησης που δεχόμαστε από το άγριο Intemet μαζί με την πληροφόρηση από την διεθνή σκηνή ώστε να αφήνονται "χνάρια γνώσης" πάνω στον ISLAB INTRA WEB SERVER.

Συμμετέχουμε παράλληλα στην διεθνή ερευνητική συνεργασία ΗΟΝΕΥΝΕΤ RESEARCH ALLIANCE και στην "open source" πρακτική του προγράμματος ΗΟΝΕΥΝΕΤ PROJECT που έχει το σύνθημα: Μάθε την απειλή -Know Your Enemy, η οποία ασταμάτητα πλέον εισβάλει απρόκλητα στο δίκτυο παραγωγής που λειτουργούμε.

Προετοιμάζουμε το σχέδιο για μετασχηματισμό της πιλοτικής μας δράσης σε δραστηριότητα μεγάλης κλίμακας με αντικείμενο την πρόσβαση σε Γνώσεις και Δεξιότητες πάνω στο ραγδαία εξελισσόμενο τομέα της (Αν)Ασφάλειας μέσω του ελεύθερου λογισμικού.