Να είσαι στην ίδια ομάδα εργασίας το 1989 με τον T. B. Lee δηλαδή τον κ. WWW και να προσπαθείς να καταλάβεις τι θα πεί "networked information resources" ήταν τρομακτική εμπειρία που μας έδωσε το "Αριάδνη" του κ. Ν.Μαλαγαρδή (1984-1988, Σύμβουλος της ΓΓΕΤ/ΥΠΑΝ/ΕΛΟΤ και συν-ιδρυτής του COSINE και RARE). Συμμετοχή στην πρώτη τεχνική αναφορά της ομάδας από τα διάφορα δίκτυα της Ευρωπαϊκής Έρευνας (national research networks)

Ακολούθησε ο τίτλος "Αριάδνη Τι;" το 1989/90 γιατί μια αλυσίδα ερωτήσεων έπρεπε να απαντηθούν για να προχωρήσει η κατασκευή του πρώτου εθνικού δικτύου στην Ελλάδα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο να συμμετέχουμε στην ίδρυση των www.RIPE.net , www.EBONE.net , www.dante.net

RARE : Reseaux Associes pour la Recherche Europeenne
RIPE: Reseaux IP Europeenne
ΕΒΟΝΕ: European Internet Backbone

Οι επιδράσεις από την συμμετοχή σε αυτά τα διεθνή κανάλια απόκτησης γνώσεων και πληροφοριών αποτέλεσαν την έμπνευση για τοπικές δράσεις
όπως η δημιουργία του συστήματος για ελληνικό ταχυδρομείο.

Aλλά και όπως η ευρύτερη διάχυση στις επιστημονικές ομάδες στην Ελλάδα, βλέπουμε για παράδειγμα πως το κείμενο της RTR 1 από το ΑΡΙΑΔΝΗ έφτασε στο κείμενο της Americal Chemical Society μέσω της πτυχιακής.