Αυτή την εικόνα την αντιγράψαμε από τον Tony Bates/JANET (admin στο ULCC, στέλεχος στο RIPE, μετά στην MCI, innovator στα εργαστήρια τη CISCO). Σε αυτόν και στον James Hutton του RARE οφείλουμε την άδεια και τις συμβουλες να χρησιμοποιούμε το fat-pipe ULCC(UK) - Goddard Flight Center NASA(US) χωρητικότητας 512Κbps το 1990 ! Αυτή η εικόνα δείχνει την πολυπλοκότητα που αναπτύχτηκε πάνω στον ώμο του γίγαντα ISOSUN (143.233.1.1), βέβαια τον αδικεί η εικόνα, η οποία όλα τα άλλα τα έχει: EUROPA IP, EBONE, ULCC, CERN, DIAL-UP, EARN, FORTH, NRCPS, Πανεπιστήμια, Εργαστήρια, έργα όπως το SERVICENET κλπ.

Ωφείλουμε μια εικόνα για τον ISOSUN = ISO + SUN, όνομα της εποχής πριν βρούμε την έξοδο του ISO λαβυρίνθου (δες πως βρέθηκε η άκρη στην σχετική παρουσίαση στο Τεχνικό Επιμελητήριο).